Uutěrky jsou malá grafická dílna zaměřená na sítotisk. Její zakladatelé si ji zařídili svépomocí a tím jakoby předznamenali svůj další vývoj. Tak jak vznikaly na začátku sítotiskové stroje, sušáky, police, vznikají teď plakáty, grafiky, knihy. Podomácku a nakoleně. To jsou výrazy, které v sobě skrývají spolupráci s blízkým okolím, spoléhání se na vlastní síly a místní zdroje, pracnost, pomalost, nedokonalost. To je náš sítotisk místo obýváku.


OTEVŘÍT OSOBNÍ STRÁNKY MJK

MgA. Martin Krkošek
martin@uuterky.net
mobil: +420 730 554 551 (CZ)OTEVŘÍT OSOBNÍ STRÁNKY FJK

MgA.Pavla Krkošková Byrtusová
pavla@uuterky.net
mobil: +420 723 613 061 (CZ)


Web support:
honza@uuterky.net


Uutěrky
Návsí 1147
739 92
ČR