malý album

O Stanici je veľmi dobre známe, že je to priateľské prostredie nielen pre ľudí, ale že tam majú povolený vstup tiež zvieratká a iné bytosti. Niektoré z nich sa rozhodli na Stanici natrvalo zabývať a stať sa členmi pracovného teamu. Môžete ich tu stretnúť naozaj často. Na úvodné zoznámenie sa s nimi vám dobre poslúži tento krátky album.

img_0211d