HerbariumPavel Havrda vystudoval Ateliér interaktivních medií na UJEP v Ústí nad Labem. Zúčastnil se řady skupinových přehlídek, mezi jeho samostatnými výstavami můžeme zmínit Realizaci #8 (Galerie Vitrínky, Ústí nad Labem, 2011)
a Velkej špunt (Galerie Jelení, Praha, 2011). Opakujícím se prvkem v jeho tvorbě je napětí mezi náhodou a pravidlem, nalezeným a zkonstruovaným, řádem a neforemností, systémem a chaosem. Pavel Havrda často pracuje s nalezenými objekty, z nichž vyvozuje obecné strukturní vzorce, které posléze uplatňuje v široké škále realizací. Fragment štítu z letní chaty či záhadný předmět připomínající obří špunt se tak mohou stát východiskem grafických schémat, vizuálních partitur či prostorových konstrukcí. V poslední době se Havrdův zájem přesouvá od předmětů vyrobených lidskou rukou k organické přírodě a jejímu (skrytému) řádu.“
Václav Magid

V sobotu jsme zahájili výstavu Pavla Havrdy. Jeho soubor Herbarium vznikl, dalo by se říct, na zakázku. Pavel vytvořil svoji verzi herbáře, jako jeden z autorů oslovených do sborníku Kabinet/Botanikus. Velkorysé zpracování příspěvku nás ale přesvědčilo natolik, že jsme jeho rostlinky chtěli představit i v galerii.
Málokteré chystání výstavy proběhne úplně hladce a tak nás vlastně ani nepřekvapilo, když jsme se dověděli v sobotu dopoledne, že Pavel s Veronikou a psem Jakem mají trochu zpoždění. Dorazili do Noivy přesně v 17 hodin, tedy na předpokládané zahájení výstavy. Práce si Pavel nesl sebou v batohu a proto se začínalo trochu netradičně – všichni, kteří přišli na vernisáž, se vrhli společně s vystavujícím na instalaci. Kupodivu se sladili v pohybech i nápadech, co kam umístit a vše proběhlo, jako tanec dopředu připravený. Během půl hodinky se nainstalovalo a pak už se mohlo začít docela tradičně…

Druhý den byla v plánu návštěva galerie v Třinci, ale Jak s Veronikou se jednomyslně shodli na výletu do přírody a tak jsme Třinec sledovali jen z vyhlídky na kopci. Bylo hezky slunečno, všude hromady tajícího sněhu, veselý víkend pokračoval procházkou.
Více takových výstav! Více takových návštěv!