Protihlukovky u nádraží v Návsí


Nápad na pomalování stěn vznikal postupně. Nejprve proběhly pokusy nechat stěnu zarůst popínavými rostlinami, ale před stěnami je štěrkový násyp a rostliny uschly. Pak nás obec oslovila s tím, jestli bychom nevymysleli výmalbu podchodu. Z množství návrhů se nám ukázal jako nejlepší návrh pracující se stavebnicí ze 70 let, kterou jsem objevila ve školce. Vznikaly abstraktní obrazce z barevných tvarů, které po nazvětšování tvoří aktuální výmalbu podchodu. Barevnost jsme se pokusili zachovat podle původní stavebnice. Barevné obrazce měly volně pokračovat až na protihlukovky. Vznikl ale nápad, že by na stěnách mohly být malby vztahující se k obci Návsí. Pro větší pestrost přístupů jsme tedy oslovili malířku Karolínu Rossí a Janka Rouse. Ti na základě knihy Lidové obyčeje na Těšínském Slezsku vytvořili sérii kreseb na téma svatební magické rituály. A zároveň navrhli malbu jalovec, rostlinu typickou pro náš kraj.
Za hezkého počasí se odpoledne na stěnu promítá stín protějšího jasanu. Když jsme chystali fotky čisté stěny pro návrhy rostlinných maleb, vyfotili jsme náhodou stěnu i se stínem. Když jsme pak všechny hotové návrhy na obci předložili, vypadlao to, že i stín jasanu je náš návrh, protože hezky zapadal do rostlinné koncepce. Zvěčnění, trvalé zastavení něčeho tak proměnlivého jako je stín konkrétního stromu dával smysl i tématicky. Nakonec byl návrh stínu schválen jako první a postupně i všechny další rostlinné motivy. V létě jsme vše postupně malovali na stěnu. V září pak přibyla ještě ilustrativní mapka Návsí v Martinově podání. Obyvatelé Návsí jsou v ní znázorněni jako mravenci (přímo v Návsí-Rogovci se totiž vyskytuje vzácný druh mravence lesního). Celou stěnu pak doplňují další rostlinné a živočišné druhy typické pro náš kraj. Na konci stěny je kapradina a na sklech u východu z podchodu „ptačí polep“. Pozorný pozorovatel tam najde poštolku, káně, čápa černého, sojku, vrabce, konipáska, ledňáčka, hýla, ťuhýka, sýkorku a kdo bude hledat hodně poctivě najde i netopýra. Stěna bude ještě doplněna živými rostlinami, pro které se ale musí odstranit část násypu—přemýšlíme nad jalovce, psím vínem, objeví se možná slezová růže, divizna nebo jilm…tím bude tato část stěny dokončena a začíná se postupně uvažovat o malbě stěny vedlejší (vprvo od podchodu). Ta už částečně zarůstá, takže bychom prozměnu zase my dělali doplnění rostlinám. Stěnu bychom tentokrát pojednali více se zaměřením na lidové pohádky, básničky a historii obce. Opět pomýšlíme i nad pozváním přespolních autorů.

listopad 2019