ANIMOVANÝ FILM – Pixelace

Doba trvání: cca 2 hod
Cena za třídu (cca 20-25 dětí): 3 200,- / poplatek za jednoho žáka 70,- + dofinancování z grantu
Místo: grafická dílna Uutěrky sídlící na Holzplatzu v Návsí čp.1089 (areál bývalé pily u nádraží)
Pro děti od 7 let
Dotazy, individuální konzultace: 723 613 061 // pavla@uuterky.net