PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA – Kaleidocyklus

Doba trvání: cca 2 hod
Cena za třídu (cca 20 dětí): 3 200,- / 70,- za žáka + dofinancování z grantu
Místo: grafická dílna Uutěrky sídlící na Holzplatzu v Návsí čp.1089 (areál bývalé pily u nádraží)
Pro děti od 7 let
Dotazy, individuální konzultace: 723 613 061 // pavla@uuterky.net