BUBU! workshop na Stanici

Bububudeme vyvolávať duchov, strašidlá a iné podivné bytosti.

Workshop je zameraný na vyvolávánie netypických kinofilmov klasickým spôsobom v tmavej komore. Deti si vyskúšajú celý foto-chemický postup a k tomu im Cvrčko so Stanom budú rozprávať o ďalších nadprirodzených schopnostiach fotografie.

Workshop je určený pre vekovú skupinu školákov – detí vo veku približne od 6 do 15 rokov a prebieha v cykle Nultý ročník ZUŠ Stanica. Vstupné: 2,50 €/ dieťa, hlásiť sa môžete na: 0907 178 756, hanka@stanica.sk
Lektorské vedenie: Pavla Krkošková Byrtusová, Dušan Dobiaš a BUBU!
9.11.2011, 15.00-18.00