Výstava v Náchodské galerii

Vernisáž výstavy z cyklu Umělci do čtyřiceti let
Martin Krkošek – grafika a ilustrace

Galerie výtvarného umění v Náchodě. Kurátor Vlastislav Tokoš.

g9893

g9924

g9907

g9952

g9938

g9988

g9874