Víkendová dílna hlubotisku „Herbář“

1

22 – 24. listopadu proběhne na Stanice v grafické dílně Uutěrky hlubotiskový workshop „Herbář“. Téma zpracujeme technikou suché jehly a vzniklé tisky spojíme ve sborník. Každý účastník si tak domů odnese soubor grafik. Jehly jsou nabroušeny, plechy připraveny – jste srdečně zváni!

Co je to suchá jehla?
Grafická technika suché jehly je typ linéární rytiny, která se neprovádí rydly, nábrž ocelovou jehlou přímo do hladkého povrchu měděné, případně zinkové desky. Jehlu držíme stejně jako tužku. Hloubka rýh, provedených jehlou je přímo úměrná tlaku vyvíjenému na jehlu a ostrosti jejího hrotu. Po obou stranách vrypu se současně vytlačuje kov v podobě jakéhosi hřebínku (grátku). Do vyrytých čar se poté nanáší třením barva a následuje tisk grafik do vlhčených papírů. Kresba vychází v tisku měkce, bez ostrého ohraničení, a dostává se jí tím nenapodobitelného sametového vzhledu.

Časový harmonogram:
Pátek – 17 – 19 hod – seznámení, výběr formátu plechu, skicování, příprava papírů pro tisk
Sobota – 10 – 12, 14 – 18 hod – rytí do plechu, tisk, sušení
Neděle – 13 – 16 hod – tisk, ořezávání grafik, výroba skládané krabičky na tisky

možnost přespání ve vlastním spacáku na Stanici

určeno pro účastníky starší 15 let

cena: 20E, 15E studenti
(cena zahrnuje plech, rycí nástroj, grafické papíry, lektorské vedení)

přihlašování: mjk@cmail.cz, 0949 849 378