Dneska jsem celý den plakal – GVUN < 40 //10.3 - 29.5.2022//


Pro Galerii Výtvraného umění v Náchodě, jsem připravovala výstavu DNESKA JSEM CELÝ DEN PLAKAL. Název..jakoby chtěl reagovat na aktuální dění ve světě, spíše ale odkazuje k dějům vnitřním.

Kurátorka GVUN, Martina Fradrychová k výstavě napsala:
Autorka je silně ovlivněna tantrickou naukou, což se odráží v jejím každodenním životě i tvorbě. Intuitivně vnímá prožitky svého těla a pozoruje následky této sebereflexe na sobě i svém okolí. Název výstavy, který v rámci cyklu Umělci do 40 let zvolila, odkazuje ke konkrétní situaci. Ta ale není podstatná. Název „Dneska jsem celý den palakal“ vystihuje hlavně nemožnost pochopení určitých dějů a intenzitu situací. Odkazuje na postupné poznávání síly lidského prožívání, které může, ale nutně nemusí, vést k pochopení či akceptaci daných dějů a situací. Výsledkem je série kreseb řazených do volného komiksu („My sky is not blue“).
Možná je to jen energetický záznam, možná druh vlnění, možná přenos jejího vnitřního pole. Přelití, odraz a otisk na papír, plátno či do knížky. Podobně jako režisér dává hercům role, pro svůj komiks obsadila různé postavy a scény ze známých filmů („Zabriskie Point“ Michelangela Antonioniho, „Kytice z tísíce a jedné noci“ Piera Paola Pasoliniiho či filmů „Orlando“ nebo „Komorná“), sochy z historie (Gian Lorenzo Bernini, Antonio Canova), obrazy (Jean-Honoré Fragonard) a kresby z videoklipů (Nick Cave). V přelévajících se kompozicích tito herci zachycují vznikající milostný cit, který se postupně zdá být více a více nekonečný. Nakonec se divák může přistihnout při zjištění, že vlastně existuje a existoval stále a jeho počátek nelze určit. A z toho plyne fakt, že zjišťování počátku je vlastně zbytečnou ztrátou energie.
Pavla Krkošková pracuje i s většími formáty. Části komiksu překresluje na plátna a na tyto kresby dále tiskne. Zároveň stále rozvíjí práci se sítotiskem, kdy vrství a tiskne na papír a plátno síta, která prošla dílnou Uutěrky. Recykluje tak a hledá další nová a nečekaná spojení a významy. Výsledkem je tantrické puzzle-skládačka, která ma formu volného komixu. Průběžně ke kresbám vznikají i deníkové záznamy.

Z Deníku 16.11.2021
Domluvily jsme se s Ivčou, že se odpoledne zajdeme okoupat do lesa. Celý den bylo krásně slunečno, teplota kolem nuly. Od rána jsem se těšila. Minulý rok jsem to měla úplně stejně-čím víc začínalo být chladno, tím více mě lákalo ponořit se do ledové vody. Moc to nechápu, ale je to tak. Samo sebou. Ivča přišla kolem půl čtvrté – už se začínalo stmívat. Nikomu to nevadilo.
Čekal nás asi hodinový výlet lesem. Apolénce se mocně zalíbil velký Měsíc, který nad stromy zazážil jak lampa. Grétka byla oblečená celá v bílém a Ivča v černém, povídaly jsme si o oblíbených barvách. Apolénce bylo trochu zima – nesla se na mých zádech. V lese – čůrací pauza. Myslela jsem chvilku na obraz C.D.Friedricha – dokázal zobrazit jehličnatý les přesně tak, jak je u nás, tak jak se to nikdy fotce nepovede. Smrky jsou oproti člověku vždycky tak vysoké, a to, mám dojem, vyvolává lesní krásu – ohromení. A pak kontrast tichého bílého sněhu s vysokými smrky…hm, on tam má vlastně i ten sníh, musím se znovu na jeho obraz podívat.
Než jsme dorazily k potoku byla už úplná tma. Pouze Měsíc nás osvětloval opravdu vydatně. Viděla jsem kovový lesk hladiny. Zvuk splavu. Chlad. Voda mě lákala jako nikdy, dokonce jsem v sobě pocítila závan bezohlednosti ve smyslu – byla bych nepříjemná, kdyby se mi někdo snažil zabránit tam vlézt. Ivča říkala, že se jí dneska až tak moc nechce, asi kvůli té tmě, a že počká s holkama. Tak jsem jí nabídla, že se můžeme třeba pak prostřídat, a svlékla jsem se.
Ve vodě bylo spadané listí. Chvíli mi trvalo, než jsem se ponořila. Nedokázala jsem vůbec uklidnit dech, jak se mi obvykle daří. Nedokázala jsem setrvat ve vodě v klidu. Možná jen 2O sekund pod vodou. Možná ani to ne. Kovový chlad. Spletla jsem se, když jsem říkala, že studenou vodou potřebuju zchladit a utlumit svůj rozechvělý stav. Studená voda nic takového neumí. To ona dodává veškerému prožívání lesk, jasnost a příchuť.

>>>>>>>>>>>>>>>>
Díky díky
Uu/fjk 14.3.2022